Đèn chùm đồng CĐ-1080/24+6

66,075,000 52,860,000

-20%
Số lượng